جوجیتسو

مسابقات قهرمانی جوجیتو استان کرمان بهمن ۱۳۹۳

جوجیتسو

آزمون دان و داوری سال ۱۳۹۲

کانست کردن حریف در کسا گاتامه

در این ویدیو شما یاد میگیرید که چطوری زمانی که حریف را در خاک کنترل کردید سریعا او را کانست کرده و از او امتیاز بگیرید

آموزش استفاده از لباس حریف برای شیمه،کنترل،قفل

در این فیلم شما یاد میگیرد زمانی که تو خاک با حریف درگیر هستید چطوری با لباس حریف او را کنترل ,قفل و شیمه کنید

برسی جوجی گاتامه با استفاده از قوانین فیزیک

برسی جوجی گاتامه با استفاده از قوانین فیزیک

جوجی گاتامه